Spelregels

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of verstandelijke beperking die een vervoermiddel of ander hulpmiddel nodig hebben, maar daar tevergeefs voor hebben aangeklopt bij overheid, zorgverzekeraar of andere instanties.

Spelregels

Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of verstandelijke beperking die een vervoermiddel of ander hulpmiddel nodig hebben, maar daar tevergeefs voor hebben aangeklopt bij overheid, zorgverzekeraar of andere instanties.

Een rolstoel basketballer die probeert te scoren in het doel.

Voor wie?

SFIHG neemt alleen aanvragen in behandeling die door gevestigde maatschappelijke instellingen worden ondersteund (bijvoorbeeld MEE, Sint Maartenskliniek etc). We onderscheiden twee categorieën: vervoer en andere hulpmiddelen voor gehandicapte kinderen.

Spelregels voor aanvragen voor vervoer

Voor vervoer komen alleen aanvragen in aanmerking waarbij:

 • de aanvrager de aanvraag eerst heeft neergelegd bij publieke voorzieningen zoals die in het kader van de WMO beschikbaar zijn, waarvan afwijzingen en (gedeeltelijke) toezeggingen moeten worden overgelegd aan de SFIHG.
 • de uiteindelijk begunstigde een eigen financiële bijdrage in de aanschafkosten doet en over voldoende financiële middelen beschikt om het gebruik en het onderhoud van het aan te schaffen vervoermiddel te betalen, maar niet over voldoende middelen beschikt om de aanvraag geheel zelfstandig te financieren (‘inkomenstoets’);
 • naast de SFIHG nog tenminste één andere organisatie bereid is de aanschaf financieel te steunen.

Verder geldt nog dat:

 • Het aan te schaffen vervoersmiddel (rolstoelbus/aangepaste auto) mag niet ouder zijn dan 5 jaar en moet worden gekocht bij een erkende dealer.
 • SFIHG pas tot feitelijke betaling overgaat (in principe: aan de leverancier/garage) nadat de aanvragende instantie heeft laten weten dat de financiering rond is.
 • toezeggingen van SFIHG maximaal een half jaar geldig zijn.
 • de uiteindelijk begunstigden verplicht zijn aan de SFIHG te melden als het met financiële steun van de SFIHG aangeschafte vervoermiddel niet meer nodig is of vervreemd wordt, en dat de SFIHG af en toe checkt of een kenteken nog op naam staat van de aanvrager.
 • één van de fondsen een extra bijdrage kan leveren als de aanvragers tijdens het zoeken van een geschikte bus, een bus vinden van de merken: Volkswagen, Audi, Seat of Skoda.

Spelregels voor aanvragen van andere hulpmiddelen

Voor de andere hulpmiddelen komen alleen aanvragen in aanmerking waarbij:

 • de uiteindelijk begunstigde niet over voldoende middelen beschikt om de aanvraag geheel zelf te financieren (‘inkomenstoets’).
 • voor de financiering van het aan te schaffen hulpmiddel geen beroep kan worden gedaan op WMO-middelen van de gemeente.

Verder geldt nog dat:

 • SFIHG pas tot feitelijke betaling overgaat (in principe: aan de aanvragende instelling) nadat de aanvragende instantie heeft laten weten dat de financiering rond is.
 • Toezeggingen van SFIHG maximaal een half jaar geldig zijn.
 • De uiteindelijk begunstigden verplicht zijn aan de SFIHG te melden als het met financiële steun van de SFIHG aangeschafte hulpmiddel niet meer nodig is of vervreemd wordt.

Een aanvraag indienen?

Wanneer uw aanvraag voldoet aan de hierboven beschreven regels, kunt u via het formulier op deze pagina een hulpaanvraag indienen. Hieronder vindt u de procedure hiervan.

De aanvraag procedure

SFIHG werkt samen met erkende stichtingen en fondsen om zo tot een optimaal resultaat te komen en mensen met een handicap die nergens anders terecht kunnen met hun probleem te helpen. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij!

Aanvraag

Wanneer u een aanvraag voor vervoer of andere hulpmiddelen heeft, bekijkt u allereerst of uw aanvraag voldoet aan de spelregels. Vervolgens dient u via het formulier uw aanvraag in.

Review

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben zullen wij bekijken of deze voldoet aan de spelregels en of wij u kunnen helpen. 

Antwoord

Nadat uw aanvraag behandeld is, zullen wij contact met u opnemen. U krijgt dan te horen of de aanvraag goedgekeurd is, of we eventueel nog meer informatie nodig hebben en op welke manier SFIHG u hulp kan aanbieden.

Scroll naar boven